Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

IoT Architektura

clixx.io IoT-Framework představuje softwarovou nadstavbu pro C++, která usnadňuje nastavení IoT zařízení.

C++ představuje velmi rozšířený programovací jazyk. Velké množství zařízení, která lidé v dnešní době využívají, obsahuje software, ve kterém je velké množství kódů psáno v C++.

Náš IoT Framework je „Streamlined Event Framework“ pro C++, který umožňuje i se základní znalostí C++ naprogramovat jejich vlastní IoT zařízení. Náš Framework hovoří přímo s IoT komunikačními systémy.

Nejvíce včleněných programovacích zařízení vyžaduje několik kroků k propojení Vašich dat a systémů s komunikačním systémem. V kontrastu, cloxx.io rozhraní komunikuje přímo s populárním IoT komunikačním systémem MQTT, který velmi usnadňuje zprovoznění IoT komunikace zařízení. I v mnoha případech je možné vytvořit naprogramování v méně než 50 řádcích kódu – podívejte se na ukázku níže.

Poskytujeme MQTT služby pro usnadnění napojení zařízení, jako je například Arduino, k internetu.

Takzvaný „Wiring“ jazyk (popularizovaný Arduinem), byl odvážným odvrácením od standardního C/C++ a představil Setup() a loop() konstrukce.
clixx.io IoT-Framework se dostává ještě dále díky callbackům pro časovače, sériová data, IoT zprávy a hardwarové změny pinů.

Příklad IoT Framework

Následující příklad ukazuje funkcionalitu, která je vytvořena díky časovým callbackům, které nepředstavují žádné blokování: