Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

Digital Twin

Digital Twin neboli Digitální Dvojče představuje virtuální ekvivalent k fyzickému produktu. Tento virtuální model umožňuje simulovat a optimalizovat všechny operace, které souvisejí se spouštěním, provozem a údržbou. Tento koncept byl poprvé představen v roce 2003 v USA na Univerzity of Michigan. Digital Twin je složen ze tří hlavních částí: fyzický produkt, virtuální produkt a datové propojení mezi oběma objekty.

Během poslední dekády došlo k významnému rozvoji množství a kvality informací o fyzickém a virtuálním produktu. Avšak řešení propojení těchto dvou objektů za nimi zaostává. Globální výrobci pracují buď s fyzickým nebo s virtuálním produktem, jejich propojení zatím není příliš rozšířené. Přitom provázání těchto dvou realit umožňuje pracovat s oběma verzemi produktu simultánně a využívat výhody obou světů. Typickým příkladem je vytvoření plně funkčního 3D modelu, na kterém je poté výrobní proces simulován. Zamezí se tak nežádoucím odstávkám stroje a testování je možné provádět mnohem rychleji a efektivněji. Propojení fyzického a virtuálního produktu může mít formu nejen 3D modelu na obrazovce, ale též včlenění reálných rozměrů fyzického produktu do produktu virtuálního. Informace o fyzickém produktu je pak překryta virtuálním produktem a tak vyniknou rozdíly, které je třeba adresovat.

Konceptem Digital Twin se blíže zabývá společnost GE, která jej aplikuje na projekt větrných elektráren – Digital Wind Farm. „Každá větrná farma má unikátní profil, jako je DNA nebo otisk prstu,“ říká Keith Longtin, generální manažer pro větrné produkty v GE Obnovitelných Energiích. „Domnívali jsme se, že pokud budeme schopni získávat data týkající se interakce strojů s větrem a krajinou, budeme moci vytvořit virtuální Digital Twin pro každou větrnou farmu, což povede k navrhnutí nejefektivnější turbíny pro každou elektrárnu a zefektivnění každého projektu.“ Tento koncept má dvě hlavní části: modulární, 2 megawattovou turbínu, která může být snadno přizpůsobena pro specifické lokality a dále software, který je schopen monitorovat a optimalizovat větrnou farmu dle aktuální produkce elektřiny. Společnosti GE říká, že tato technologie by mohla navýšit výrobu elektrické energie na větrné farmě až o 20 % a vytvořit dodatečnou hodnotu ve výši 100 milionů $ během života 100 megawattové farmy. Tato hodnota vznikne díky vystavění větrné farmy na správném místě za využití dat pro její další optimalizaci.    

Více informací o tomto tématu ve videu z IoT World Congress v Barceloně: 

Zdroj: White paper Digital Twin (Dr. Grieves), Digital Twin (GE)