Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
I read your trend study ‘R&D;Landscape 2025’ with great interest and found the content and findings extremely interesting and innovative. I will expand this with my development colleagues and also use the information to further shape our development strategy.
Markus Kolczyk, Vice President Engineering Automotive OEM, MANN + HUMMEL GmbH

IoT a Big Data

Nezáleží na tom, s kým komunikujete. Každý se shodne na tom, že IoT představuje další revoluci. Rozruch okolo IoT je způsoben těmito skutečnostmi:

Některé z těchto IoT aplikací jsou velmi orientovány na koncového uživatele. Jedná se například o Pebble Smart Watch nebo o chytré Hue Light Bulbs. Mnohé z IoT příkladů jsou zaměřeny na implementaci do oblasti výroby, jako jsou například smart grids, telehealth nebo se též může jednat o využití v oblasti maloobchodu a logistiky, jako v příkladu níže.

IoT Use Case: Maloobchod & Logistika

Maloobchod & Logistika jsou klíčovými oblastmi, ve kterých je očekáván významný dopad IoT technologií jako zprostředkovatele. Technologie RFID (Radio Frequency Identification) je v logistice již po více než jedno desetiletí úspěšně využívána pro sledování kontejnerů, palet a beden, primárně v uzavřených okruzích a zejména u zboží s vysokou hodnotou. Masivní investice do IoT technologií představují příslib snížení nákladů pro RFID a podobné technologie, což napomůže rozšíření sledovatelnosti zboží na úrovni jednotlivých položek. Pro maloobchodníky to představuje mnohé výhody, včetně optimalizace výše zásob, snížení administrativních úkonů, automatizace zákaznických check-out procesů a spolehlivého systému proti krádeži.

Mezi další IoT technologie, které se začínají používat, jsou takzvané „beacons“. Jedná se o vnitřní poziční systémy, které mohou přímo komunikovat s moderními chytrými telefony, např. za využití technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Síť beaconů umístěných uvnitř obchodu zajistí identifikaci rozmístění zákazníků a zašle jim „push“ notifikaci. Uživatel si může vytvořit vlastní nákupní seznam na chytrém telefonu a sdílet jej s aplikací obchodu. Poté, co vstoupí do obchodu, aplikace prodejny zobrazí na mapě všechny požadované produkty, které chce zákazník nakoupit. Jakmile se zákazník přiblíží k pozici daného zboží, aplikace jej upozorní a dá mu doporučení pro koupi konkrétní značky. Při placení systém automaticky identifikuje všechny produkty v nákupním vozíku pomocí RFID, vytvoří účtenku a zákazník ji poté potvrdí a za pomoci chytrého telefonu zaplatí. Po dokončení prodeje je automaticky aktualizována výše zásob zboží v obchodě.

Využití NoSQL datového depozitáře představuje významný benefit pro skladování všech druhů strukturovaných, částečně strukturovaných a nestrukturovaných zákaznických dat, včetně nákupní historie a pohybů uvnitř obchodu. Pokročilé algoritmy pro analýzu dat mohou být též užity pro analýzu pohybů zákazníků a minulých nákupních rozhodnutí. To umožňuje IoT aplikacím generovat nákupní doporučení, která mohou být zobrazena v chytrém telefonu zákazníka, nebo ho upozornit na zvláštní nabídky – například pokud systém detekuje, že se zákazník pohybuje v blízkosti prodejny.

Zdroj: Bosch