Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

IoT Use Case: Optimální úniková cesta

Neštěstí mohou přijít bez varování téměř kdykoli. Je proto zodpovědností každého správce budovy, zajistit že je v místě přítomný otestovaný evakuační plán, který pokrývá různé krizové scénáře. Zmapování optimálních únikových cest a jejich znázornění na papíře je sice jedno z možných řešení, ale nezajistí vždy nejvyšší možnou úroveň ochrany pro obyvatele objektu a zaměstnance. Bezpečnější řešení, i když mnohem složitější, je vytvořit únikovou trasu, která pokryje všechny možné scénáře – a navíc může dynamicky reagovat na změny v prostředí – aplikovat IoT.

Pokud nastane krizová situace, tak se mohou věci proměnit velmi rychle a dojde k eskalaci událostí. V tuto chvíli jsou potřeba rychlá rozhodnutí, která mohou udělat významný rozdíl v následcích. A právě tehdy vstupuje na scénu inteligentní systém. Během posledních několika let byly široce diskutovány možnosti zprostředkované IoT technologiemi, zejména v rámci zlepšení efektivity našich pracovních a privátních životů. Samozřejmě existuje mnoho zajímavých způsobů, jak IoT technologie využít, ale bezesporu největší benefit plyne ze záchrany lidských životů.

Inteligentní design systému: Use Case komponenty

V tomto Use Case byly využity CCTV kamery, senzory a IoT software platforma:
•    CCTV kamery s integrovanou video analytikou
•    Senzory detekující oheň
•    IoT software platforma, která zpracování informace získané z kamery a senzorů a vypočítává optimální únikovou cestu

Díky propojení těchto komponentů systém dokáže identifikovat oheň a následně spustit poplašný systém v budově, přičemž vypočítá optimální únikové cesty a navede lidi do bezpečí za pomocí LED panelů a obrazovek. V průběhu evakuace jsou zodpovědně modifikovány evakuační plány dle šíření ohně, výskytu nebezpečných míst a aktuálního počtu evakuovaných osob. Tato technologie představuje revoluci v řešení krizových situací.

Nejzajímavějším prvkem tohoto Use Case je využití inteligentní video analýzy, která dokáže rozpoznat rizikové situace v reálném čase. Technologie je zkombinována s video řídicím systémem, který má forenzní schopnosti. Díky tomu je možné vyhledávat ve videu specifické objekty nebo lidi a sledovat jejich pohyb. Žádná z těchto funkcí by ale nebyla umožněna, nebýt centrální IoT platformy, která koordinuje data – představuje mozek aplikace, přičemž kamery a senzory jsou její oči a uši.


Zdroj: Bosch